محصولات ما

VMS 180(IP Base)

با توجه به حساسیت  تجهیزات مخابراتی نسبت به دما و رطوبت محیط اطراف توسط این سیستم پارامترهای دما و رطوبت تک تک راک ها و سالن از طریق نصب سنسورهای دما و  رطوبت در داخل راک ها وسالن اندازه گیری شده وبر روی سخت افزار سیستم با نمایش نام کامل راک و پارامتر اندازه گرفته شده بر روی نمایشگر ، ...
ادامه


HMV 1.3اندازه گیری دما و رطوبت تجهیزات

  معرفی سخت افزار : 1-دارای 4 پورت سنسور دما و رطوبت جهت اتصال سنسور ها 2-دارای 1 پورت رله 2 آمپر 220 ولتی 3- نمایشگر 7segment درشت جهت خواندن پارامتر ها از فواصل دور (از اتاق O&M) امکانات نرم افزار : 1-تعیین آلارم صوتی برای دما و رطوبت غیر مجاز با وارد کردن مقادیر ...
ادامه


HMV 5.2 اندازه گیری دما و رطوبت تجهیزات

معرفی سخت افزار : 1-دارای 8 پورت سنسور دما و رطوبت جهت اتصال سنسور ها 2-دارای یک پورت USB2 جهت ارسال اطلاعات سنسور ها به کامپیوتر 3-دارای ماژول E1 جهت انتقال اطلاعات از بستر E1مناسب مراکز تابعه 4-دارای 1 پورت رله 2 آمپر 220 ولتی 5- نمایشگر 7segment درشت جهت خواندن پارامتر ها از فواصل دور ...
ادامه


HMV 10.1 اندازه گیری دما و رطوبت تجهیزات

  معرفی سخت افزار : 1-دارای 24 پورت سنسور دما و رطوبت جهت اتصال سنسور ها 2-دارای یک پورت USB2 جهت ارسال اطلاعات سنسور ها به کامپیوتر 3-دارای ماژول E1 جهت انتقال اطلاعات از بستر E1مناسب مراکز تابعه 4-دارای ورودی های تریگر 5-دارای آژیر سخت افزاری 6-دارای 6 پورت رله 2 آمپر 220 ولتی ...
ادامه